اطلاعیه مهم در خصوص شرکت در همایش

بدینوسیله به اطلاع می رساند اسامی مدعوین همایش بانوان فرهیخته ، شامل افرادی که فرمهای مربوطه را تکمیل نموده اند و توسط شرکتها معرفی شده اند و همچنین مقاله دهندگان پذیرفته شده بشرح لیست پیوست می باشد.
نتایج داوری مقالات
بانوان فرهیخته صنعت برق
بانوان فرهیخته صنعت آب
چنانچه مطلع می باشید همایش در تاریخ 16 و 17 اسفند ماه سال جاری از ساعت 8 صبح در مکان تهران پژوهشگاه نیرو سالن خلیج فارس برگزار می گردد.
مشاورین محترم امور زنان و خانواده شرکتها موظفند افراد معرفی شده طبق لیستهای پیوست را در تاریخ سه شنبه 10 اسفند در سایت همایش ثبت نام قطعی نمایند.
بدیهی است که حضور در همایش صرفا پس از ثبت نام قطعی امکان پذیر خواهد بود و فقط برای ثبت نام شدگان کارت حضور در همایش صادر می شود.

دفتر امور زنان و خانواده وزارت نیرو”

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید